వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం NIKOLAOS G. KOKOLIS / International Shipping & Trading

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
అమ్మకానికి - 2 x KAMSARMAX & 2 x హ్యాండీసైజ్ బుల్కర్స్ - BLT 2012-2014 బల్క్ క్యారియర్ 2012...2014
35194...
1,500...
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి