అమ్మకానికి - 2 x KAMSARMAX & 2 x హ్యాండీసైజ్ బుల్కర్స్ - BLT 2012-2014
అభ్యర్థన ID 6090
వర్గం బల్క్ క్యారియర్
టైప్ చేయండి హ్యాండీసైజ్
తరగతి KR
బిల్డ్ ఇయర్ 2012...2014
జెండా lr
Price 1,500...
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2022-06-14
చే జోడించబడింది NIKOLAOS G. KOKOLIS (International Shipping & Trading)

కొలిచిన బరువు

DWT 35194...

ఓడ కొలతలు

మొత్తం పొడవు (LOA), m 180.11...
వెసెల్ డ్రాఫ్ట్, m 9.9...Original message

For sale - 2 x KAMSARMAX & 2 x HANDYSIZE BULKERS - BLT 2012-2014
G,DAY
We can develop for sale below 2 x KAMSARMAX & 2 x HANDYSIZE BULKERS
M/V DL OLIVE - FLAG: LIBERIA
ABT 35,194 DWT ON 9.90M DRAFT
BLT: 12/2013 SPP SHIPBUILDING CO LTD, S. KOREA
CLASS: KR - SS/DD DUE DEC 2023
LOA: 180.11M / BEAM: 30.05M
ABT 48,550 CBM GRAIN / 46,385 CBM BALE
5 HO / 5 HA
GEAR: C 4X35T GRABS: YES
M/E: MAN B&W 6S46MC-C8 MC-C9,109
LDT: 8,437 LT
BWTS FITTED (HANLA IMS)
- IDWAL REPORT available against named interests.
- Vessels on t/c till end July- Sept 2022
- Delivery date to be discussed, asap within 3 months after signing MOA
- Delivery place AG-JPN range, try dely either at South Korea or Singapore
SISTERSHIP, M/V DL LAVENDER - FLAG: LIBERIA
ABT 35,194 DWT ON 9.92M DRAFT
BLT: 01/2014 SPP SHIPBUILDING CO LTD, S. KOREA
CLASS: KR - SS/DD DUE JAN 2024
LOA: 180.11M / BEAM: 30.05M
ABT 48,550 CBM GRAIN / 46,385 CBM BALE
5 HO / 5 HA
GEAR: C 4X35T GRABS: YES
M/E: MAN B&W 6S46MC-C8 MC-C9,109
LDT: 8,437 LT
BWTS FITTED (TECHCROSS)
- IDWAL Report available against named interests
- On t/c till end Aug - Oct, 2022
- Delivery date to be discussed, asap within 3 months after signing MOA
- Best offers are invited bss cfree delivery AG-JPN range, int. South Korea
or Singapore
(All details given in good faith but without guarantee)
+++++
DL CARNATION
ABT 81,805 DWT ON 14.45M Draft
BLT:09/2014 Jiangsu Eastern Heavy Industry CHR
Class: KR - SS 2024-09-02 DD 2022-07-02
Loa: 229.00M / Beam: 32.30M
7 HO / 7 HA
ABT 98,515 CBM Grain / 90,784 CBM Bale
M/E Type: MAN B&W 6S60MC-C8 MC-C15,676
Speed & Consumption: 13.50L(A)
- Tier II complied
- BWTS on order (Hanla IMS). Can be novated at a cost
- Presently at Pohang, South Korea
- Trading spot
- Can deliver AG-JPN range 3 months after signing MOA. Sellers intention is
South Korea or Singapore
- IDWAL report readily available to purchase for USD 1500
- Offer deadline to be guided
sistership DL IVY
ABT 81,805 DWT ON 14.47M Draft
BLT:10/2012 Jiangsu Eastern Heavy Industry CHR
Class: KR - SS 2022-09-26 DD 2022-09-26
- Tier II complied
- BWTS on order (Hanla IMS). Can be novated at a cost
- Presently enroute Newcastle, Australia
- Presently on TC until mid June 2022
- Can deliver AG-JPN range within July - August 2022. Sellers intention is
South Korea or Singapore
- IDWAL report will soon be available to purchase for USD 1500
- Offer deadline to be guided.
(ALL DETAILS GIVEN IN GOOD FAITH AND FOR INFORMATION ONLY, WITHOUT
GUARANTEE/PREJUDICE)
----
BRGDS
KK
(As Broker Only)
---------
NIKOLAOS G. KOKOLIS (DBA)
International Shipping & Trading
-Ship Broker Only- Since 1990
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి