వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Dimitry

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
హోచు కూపిట్ రిబోలోవ్నియ్ ట్రౌలర్ LNG క్యారియర్
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి