హోచు కూపిట్ రిబోలోవ్నియ్ ట్రౌలర్
అభ్యర్థన ID 5990
వర్గం LNG క్యారియర్
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2022-05-21
చే జోడించబడింది DimitryOriginal message

Хочу купить рыболовный траулер
test
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి