వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం TERUIN Yves null

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
ఓషన్-ఎక్స్‌ప్రెస్ బల్క్ క్యారియర్ 2000...2010
$500,000...$1,500,000
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి