ఓషన్-ఎక్స్‌ప్రెస్
అభ్యర్థన ID 6350
వర్గం బల్క్ క్యారియర్
బిల్డ్ ఇయర్ 2000...2010
Price $500,000...$1,500,000
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2022-09-24
చే జోడించబడింది TERUIN YvesOriginal message

OCEAN-EXPRESS
je recherche un petit cargo (500 à 600T en charge)
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి