యాంకర్ హ్యాండ్లింగ్ టగ్ సప్లై (AHTS) - అన్ని కొనుగోలు అభ్యర్థనలు

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
యాంకర్ హ్యాండ్లింగ్ టగ్ సప్లై (AHTS) 1995...2005
$800,000...$1,200,000
యాంకర్ హ్యాండ్లింగ్ టగ్ సప్లై (AHTS) 1995...2005
$800,000...$1,200,000
మొత్తం కనుగొనబడింది: 2
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి