కావలసినవి: 15-25KMT-STST కెమికల్ ట్యాంకర్లు - పాతకాలం
అభ్యర్థన ID 1312
వర్గం ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్
బిల్డ్ ఇయర్ 2000...2005
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2021-11-03
చే జోడించబడింది Xiaobo Xu (SIMPSON | SPENCE | YOUNG)

కొలిచిన బరువు

DWT 15...Original message

Wanted: 15-25KMT-STST Chemical Tankers - Vintage
Dear All,
I have a client, who has just acquired two units, they still want one more vintage STST chemical tanker:
-Prefer S.Korea/Japan built
-DWT 15KMT-25KMT
-Year Built 2000-2005
-AG-Japan range delivery only
Please kindly propose if you have suitable candidates.
Best Regards.
Xiaobo Xu (???)
SIMPSON | SPENCE | YOUNG
Tanker Project | Singapore
50 Raffles Place #14-01/02 Singapore Land Tower Singapore (048623)
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి