వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Hung / Hung Tuan

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
P/e- ROLO మరియు MPP బహుళ ప్రయోజన 1980...
2500...
850,000...
P/e- ఫ్లోటింగ్ డాక్ తేలియాడే డాక్
మొత్తం కనుగొనబడింది: 2
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి