వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Jose Gutierrez / FLETEMAR, C.A.

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
వాయేజ్ చార్టర్ కోసం 20,000 DWT ట్యాంకర్ ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్
20000...
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి