వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Jan J. van Laar / VAN LAAR SHIP SERVICES B.V.

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
TC చార్టర్ VLCC SUEZMAX క్రూడ్ ఆయిల్ ట్యాంకర్ 290,000 / 310,000 MT ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్
1...
అమ్మకానికి: ref num ట్యాంకర్ VLCC 27-3-2014 19-00 Dwt 300.000 Blt 2003 ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ 2003...
300...
మొత్తం కనుగొనబడింది: 2
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి