వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Upendra Thakkar / Anjali Marine

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
ఫాస్ట్ ఫెర్రీ మరియు సిబ్బంది పడవ అవసరం. ఫెర్రీ నౌక
అవసరమైన ప్యాసింజర్/కార్ ఫెర్రీ ఫెర్రీ నౌక 1970...
మొత్తం కనుగొనబడింది: 2
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి