వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Simpson | Spence | Young / Simpson | Spence | Young

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
MPP/కంటైనర్ కోసం సంస్థ కొనుగోలు విచారణ బహుళ ప్రయోజన 2007...
చిన్న సాధారణ కార్గో + ఉత్పత్తి ట్యాంకర్ల కోసం P/E ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్
మేము RORO కోసం చూస్తున్నాము RORO ఓడ 2003...
మొత్తం కనుగొనబడింది: 3
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి