వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం ASHFAQ LATIWALA / AL-TECH MARINE

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
కంటైనర్ షిప్ కావాలి రవాణా నౌక
300...400
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి