వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం John / Continental Trading Pte Ltd

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
10,000DWT స్వీయ చోదక బార్జ్ కోసం వెతుకుతోంది బార్జ్
10000...
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి