వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం edwin tharsis / efa bahari indonesia

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
250 అడుగుల ఫ్లాట్ టాప్ డెక్ బార్జ్ బార్జ్
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి