వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Tkaczyk Dariusz / BNP-Trading

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
LPG బార్జ్ కోసం వెతుకుతోంది - డ్రాఫ్ట్ గరిష్టంగా 1,5మీ బార్జ్
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి