వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Deepak / Deepak trading

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
ఓడ/ఓడ/ట్యాంకర్ కావాలి ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి