వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Andreas Sonnichsen / Hagland

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
80-110m గేర్డ్ రోరో కంటైనర్ షిప్ కోసం వెతుకుతోంది రవాణా నౌక
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి