వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Miguel / Eco rich construction

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
డ్రెడ్జింగ్ నౌక 5,000 dwt అవసరం డ్రెడ్జర్
5000...
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి