వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం V&V HORNSEA ENTERPRISES LTD / V&V HORNSEA ENTERPRISES LTD

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
vsls / కొనుగోలు విచారణలు (CODE771VV34 దయచేసి కోడ్‌ని తీసివేయవద్దు) ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ 2008...
2002...
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి