వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Robin Reeves / Marine Assets Corporation Ltd

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
కొత్త బిల్డ్ మోడరన్ PSV యొక్క డైరెక్ట్ ఫ్రమ్ షిప్‌యార్డ్ ప్లాట్‌ఫారమ్ సరఫరా నౌక (PSV)
5000...5000
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి