వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం GEORGE / BATROUN SHIPBROKERS JLT

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
అమ్మకానికి: 26,600 DWT BULKER BUILT 1985 - 24,000 DWT BULKER BUILT 1980 బల్క్ క్యారియర్ 1985...
26600...24000
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి