వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Jacob Housley / ES Global

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
హాచ్ కవర్లతో 5,000 -10,000 DWT సెల్ఫ్ ప్రొపెల్డ్ కార్గో బార్జ్ బార్జ్
10000...10000
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి