వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం James Lai / VATAN Co., Ltd.

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
2007 - 3000 DWT 65TEU కంటైనర్ వెసెల్ అమ్మకానికి రవాణా నౌక
65...3000
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి