వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Zamzahir / AGeis Marine & Outsourcing Services (AMOS

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
Hv ఇండో కొనుగోలుదారులు కొనుగోలు కోసం సుప్రమాక్స్ ఆయిల్ ట్యాంకర్ కోసం చూస్తున్నారు ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి