వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం RUNE ROSSELAND / UNO MARITIME LTD

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
రీఫర్ షిప్ కావాలి రీఫర్ షిప్ 1985...
2800...2800
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి