వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Edward Eastlack / Eastlack Consulting LLC

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
5150HP Oceangoing యాంకర్ హ్యాండ్లింగ్ FIFI 1 టగ్ నిర్మించబడింది 2011 తోపుడు పడవ ...5150
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి