వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Vivian XU / Shanghai Qingdai Import & Export Co., Ltd.

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
[కొనుగోలు ఇంగీరీ] 7,000 LCT కైసన్ డాక్ అత్యవసరంగా కావాలి ల్యాండింగ్ క్రాఫ్ట్, ట్యాంక్
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి