వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Mr Agus Syamsul Arief / Safir A/S

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
కొనుగోలు అభ్యర్థన - బార్జ్ - 10000/11000 DWT బార్జ్
11000...
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి