వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Scandinavian Maritime Services AB / Scandinavian Maritime Services AB

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
తీవ్రమైన యూరోపియన్ కొనుగోలుదారు: ట్యాంకర్ Dwt: 3500 - 8000 ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ 1994...
3500...
Singeldecker Dwt Abt 800-1300 సముద్ర నది రకం లేదు ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ 1970...
800...3000
400,000...
మొత్తం కనుగొనబడింది: 2
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి