వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Mr. Agus / Agus Syamsul Arief

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
ఆయిల్ బార్జ్ మరియు స్మాల్ ట్యాంకర్ - ACCT APMSHIP గ్రూప్ ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ 1995...2005
2000...2500
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి