వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Simon low / fast fish mairne services limited

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
42m FSIV మరియు 150మెన్ AWB మరియు 6000hp AHTS కొనుగోలు కోసం చూస్తున్నారు సరఫరా నౌక 2009...
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి