వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Nasir / AJS GROUP

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
MR ట్యాంకర్లకు P/E మరియు Handymax BC ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్
50000...
T/C కోసం ఆయిల్ ట్యాంకర్ కోసం వెతుకుతోంది ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్
20...
మొత్తం కనుగొనబడింది: 2
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి