వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Capt. Jahangir / JNS Maritime Services

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
కూల్చివేత కోసం స్కార్ప్ వెసెల్ స్క్రాప్ మెటల్
కూల్చివేత కోసం స్క్రాప్ వెసెల్ స్క్రాప్ మెటల్
మొత్తం కనుగొనబడింది: 2
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి