వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Marketing Officer / Siam Ship and Oil Trading Co Ltd

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
ఆయిల్ ట్యాంకర్ కొనుగోలు విచారణ ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్
5500...
మొత్తం కనుగొనబడింది: 1
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి