వినియోగదారు ద్వారా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Dylan Lee / STA Marine Digital, SnP (Seoul)

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
200TEU కంటైనర్ షిప్ లేదా GC కోసం P/E బల్క్ క్యారియర్ 1999...
4000...
సెల్ఫ్-ప్రొపెల్డ్ డెక్ బార్జ్ కోసం P/E బార్జ్ 2000...
12000...
మొత్తం కనుగొనబడింది: 2
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి