కంపెనీల వారీగా నౌకలను కొనుగోలు చేయడం Lino Marine Inc.

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
చార్టర్ విచారణ 6 x 300 అడుగుల బార్జ్‌లు తోపుడు పడవ
P/E సెల్ఫ్ ప్రొపెల్డ్ బార్జెస్ బార్జ్
5000...
మొత్తం కనుగొనబడింది: 2
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి