ప్లాట్‌ఫారమ్ సరఫరా నౌక (PSV) - అన్ని కొనుగోలు అభ్యర్థనలు

పేరు వర్గం బిల్డ్ ఇయర్ DWT ధర
DP 1 లేదా 2తో PSV ప్లాట్‌ఫారమ్ సరఫరా నౌక (PSV)
3200...
కొత్త బిల్డ్ మోడరన్ PSV యొక్క డైరెక్ట్ ఫ్రమ్ షిప్‌యార్డ్ ప్లాట్‌ఫారమ్ సరఫరా నౌక (PSV)
5000...5000
మొత్తం కనుగొనబడింది: 2
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి