3 ఇన్ 1 డ్రెడ్జర్ కావాలి
అభ్యర్థన ID 6318
వర్గం డ్రెడ్జర్
Price 10...
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2022-09-05
చే జోడించబడింది Capt.jack (Jangkabuya perkasa)Original message

3 in 1 Dredger wanted
Looking for rental 3 in 1 Dredger, Hatch capacity 1500-2000 m3 suction dept 20-30 m . Suction capacity 1000-1500 m3/hour
for reclamation project in Malaysia. 10 millions m3 volume to reclaim
Please provide quotation soon.
Thank for quick respon
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి