పనామాక్స్-కేప్ సైజు వరకు
అభ్యర్థన ID 6281
వర్గం స్క్రాప్ మెటల్
టైప్ చేయండి పనామాక్స్
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2022-08-23
చే జోడించబడింది Ugur (Deep San Underwater)Original message

Upto Panamax-Cape Size
Dear Sir
Gd
We are shipping and trading company. Our partner company is seriusly Russian Company.
They need scap vessel for warehouse. We will pay more than scrap price.
Waiting your firm proposal
Brgrds
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి