రీసైక్లింగ్ కోసం పాత ఓడ కావాలి
అభ్యర్థన ID 6185
వర్గం ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2022-07-29
చే జోడించబడింది MD.Ali Hossain (SD international )Original message

Want old ship for recycling
We are Direct buyer. Want old ship for recycling
We are a Bangladesh based company, working as a ship breaker Agent media. We have enough direct buyers for (Trading & Demo Ship) in Bangladesh. We sell ships mentioned below within a short time in Bangladesh with reasonable prices. We take pride in offering you the best solution, interested in purchasing Scrap (Vessels/ Oil Tanker / Container vessel/ Bulk Carrier / Scrap oil tanker) for demolition purposes at Chittagong Ship Recycling Zone, Chittagong. Since our cooperation with various national old scrap ship buyers, that is convenient for your business without wasting your valuable time.
Built year preferable after 1980. Lightweight should be above 10,000-20,000 LDT/MT. Our buyer will buy only on CIF and 100% LC at sight. Please contact us to get the best price.
Contact us.
---------------
Best Regard
Md. Ali Hossain
SD international
Bangladesh
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి