మూగ బార్జ్ అవసరం
అభ్యర్థన ID 6018
వర్గం బార్జ్
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2022-05-21
చే జోడించబడింది Vivek Kunder (D S Hytech India Pvt Ltd)

ఓడ కొలతలు

వెసెల్ డ్రాఫ్ట్, m 12...Original message

Dumb Barge required
We require a used Dumb Barge of 14x12 or 18x12 Draft is 2.5 MTR .loading capacity of 10ton/sp MTR.
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి