యూరోపియన్ ఫ్లాగ్ సెకండ్ హ్యాండ్ షిప్స్
అభ్యర్థన ID 5869
వర్గం ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్
జెండా hm
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2022-04-14
చే జోడించబడింది Renato Ladeiro (OCEANUS Ships)ఫోటోలు

Original message

European Flag Second Hand Ships
We buy European Flag Second Hand ships, such as:
1. Bulk Carrier
2. Container/Cargo Ship
3. Oil Tanker ( from 500 to 10.000 GRT)
4. Fishing
5. Tugboat
If you have, or are aware of ships in any of the above circumstances, please feel free to contact us.
Kind regards.
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి