రాంప్ బార్జెస్ కావాలి
అభ్యర్థన ID 5841
వర్గం బార్జ్
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2022-04-06
చే జోడించబడింది Hriday Joshi (H Concepts Limited)

కొలిచిన బరువు

DWT 3000...Original message

Ramp Barges Wanted
Dear Sir/Madam
Required Ramp barges for trasnporting Rocks, Copper, Nickel and Iron Ores
Requirements
Deadweight : 3000 - 5000 Metric Tonnes
Minimum Speed : 10 Knots
Port of Delivery : Manila
Kindly note the vessels with Engines manufactured in China will not be entertained
Please feel free to contact me with offers
Regards
Hriday Joshi
H Concepts Limited
Hong Kong, China
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి