మేము Dwt : 4500/5000 జనరల్ కార్గో వెసెల్ కోసం చూస్తున్నాము
అభ్యర్థన ID 5676
వర్గం బల్క్ క్యారియర్
బిల్డ్ ఇయర్ 1985...
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2022-02-15
చే జోడించబడింది rital marine service (rital marine service)

కొలిచిన బరువు

DWT 4500...Original message

We are looking for Dwt : 4500 /5000 General Cargo Vessel
I m looking for general cargo
Dwt : 4500 /5000
built : 1985 - 1990
location : Europe
German manufactured is favorite
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి