ఓడ కావాలి
అభ్యర్థన ID 5675
వర్గం బహుళ ప్రయోజన
బిల్డ్ ఇయర్ 2021...
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2022-02-12
చే జోడించబడింది Afshar (VANIA OFFSHORE MARINE CORPS )

కొలిచిన బరువు

DWT 15000...Original message

Ship wanted
I’m looking for MPP ship
DWT:15000-20000
built: 2021-2016
to purchase by leasing payment 5 mil $ in advance and the rest as agreed
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి