కావాలి: జనరల్ కార్గో షిప్ Dwt : 2500/3000
అభ్యర్థన ID 5628
వర్గం బల్క్ క్యారియర్
బిల్డ్ ఇయర్ 1998...
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2022-02-04
చే జోడించబడింది SeaBoats

కొలిచిన బరువు

DWT 2500...Original message

Wanted: General Cargo Ship Dwt : 2500 /3000
I m looking for general cargo
Dwt : 2500 /3000
builte :1990 / 1998
location : East Asia or black sea
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి