స్క్రాపింగ్ నాళాలు కొనుగోలు
అభ్యర్థన ID 5625
వర్గం ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2022-02-03
చే జోడించబడింది USSAINEE (APOLLONIA)Original message

Buying scrapping vessels
Hello Friends
We are buying scrapping vessels (tankers, containers, cruise ship) over 20.000 tn light. feel free to contact me at any time,
TEL: +009144 25243299, + 009144 42163299
FAX: +009144 25264363, + 009144 42163301
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి