కావాలి: కనీసం 100,000 టన్నుల సామర్థ్యం కోసం 2 సాధారణ కార్గో షిప్‌లు.
అభ్యర్థన ID 5602
వర్గం బల్క్ క్యారియర్
బిల్డ్ ఇయర్ 2007...
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2022-02-01
చే జోడించబడింది Mohammed Lahsaini (AUSTRALIA GULF EXPORT)Original message

Wanted: 2 General Cargo Ships for a capacity of at least 100,000 tons.
Greetings,
We are looking to purchase 2 cargo ships for a capacity of at least 100,000 tons. and which was built after 2007. We also need 2 tugboats.
Best Regards
AUSTRALIA GULF EXPORT
Mohammed Lahsaini
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి